همه چی درباره ورزش دو و میدانی (دومیدانی) و رشته های مربوط به آن

4- در مورد کسب امتیاز مساوی در آن رشته از مسابقات که نتایج مسابقه از روی مسافت تعیین می شود بهترین نتایج قبلی شرکت کنند گان ذینفع ملاک عمل قرار می گیرد و اگر همچنان تساوی باقی بماند شرکت کننده ای که باز هم بهترین نتیجه قبلی را داشته باشد مقــدم خواهد بود و الی آخــر . 3- در مورد اندازه گیری مسافت پرتاب ها و پرش ها، اگر اندازه گیری به وسیله متر انجام می شود اندازه مورد نظر باید تا نزدیک ترین سانتی متر زیر مسافت به دست آمده محاسبه شود. 7- چوب امدادی در تمام طول مسابقه در دست شرکت کننده حمل می شود و اگر به زمین بیفتد باید به وسیله ورزشکار مربوطه از زمین برداشته شود. 7- پرتاب کننده تا زمانی که وسیله پرتاب شده اش به زمین نرسد نباید محل دایره را ترک کند. زمانی که تیمی در دور مقدماتی شرکت کرد ترکیب تیم برای دور بعدی نهایی نباید تغییر کند (جز در موارد بیماری و صدمه). 2- چنانچه شرکت کننده ای در مسابقه دو و میـدانی بدون دلیل در یک آزمایش تأ خیر کند در آن نوبت مردود می شود و به عنوان یک خطا در برگ نتایج ثبت می شود و اگر بار دیگر در هر زمانی در آن مسابقه تأخیر کرد از انجام آزمایشات بعدی محروم خواهد شد .

کژان رستمی با زمان 57.06 ثانیه نفر دوم این فهرست که رکورد او 22 روز بعد توسط مریم محبی شکسته شد. رنگهای شفید(رنگ زمینه)، قرمز، آبی، سبز، زرد و سیاه بگونهای انتخاب شدهاست که هر کشوری حداقل یکی از این رنگها را در پرچم ملی خود دارد. هنگام انتخاب مسیــر مسابقه باید از موانع خطرناک ، جوی های عمیق سر بالایی یا سراشیبی تند و خطرناک و به طور کلی از هر گونه مانع باید اجتناب ورزید .در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در مسابقه خیلی زیاد است در 1500 متر اول مسابقه باید از گذرگاه های باریک یا سایر موانعی که عبور شرکت کنندگان را دچار اشکال می کند پرهیز کرد. 1- فصل مسابقه : فصل مسابقه دوی صحرانوردی به طور معمول در طول ماه ها ی زمستان و بعد از خاتمه فصل دو و میدانی است . دو صحرانوردی،این دو در فضای آزاد و در فصل های پاییز و زمستان برگزار می شود،منظور از فضای آزاد این می باشد که فرد شرکت کننده در طول مسیر از تمام عوارض طبیعی زمین نظیر دشت ها،علفزارها،زمین های خاکی و…

رقابت در این رشته از بازیهای المپیک تابستانی ۱۸۹۶ (۱۹۲۸ برای زنان) آغاز شد. در دهه 1950، ورزشکاران سطح بالا از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین در دیدارهای بین المللی دو و میدانی باهم رقابت کردند و از موفقیت های زیادی برخوردار شدند. مجموعه رشته های دو میدانی به بیشترین ورزش بین المللی تبدیل شده است، و تقریبا هر کشوری در جهان درگیر رقابت های خاصی از آن است. امروزه اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دومیدانی (IAAF) برگزاری مسابقات دوومیدانی در سطح بینالمللی را بر عهده دارد و پس از المپیک، معتبرترین رویدادهای این رشته، مسابقات قهرمانی دوومیدانی جهان و قهرمانی دو و میدانی داخل سالن جهان به شمار میروند. دوميداني ناب ترين و اصيل ترين رشته ورزشي است که از ريشه يوناني اتلوس به معني مبارزه و تلاش گرفته شده و به اندازه تاريخ آفرينش انسال قدمت داردپيشينه برگزاري اولين مسابقات دو، پرش و پرتاب در جهان باستان به يونان و ايرلند بازمي گردد. 1- داوران باید درباره اندازه و رکورد هر بار پرتاب یا پرش معتبــر شـرکت کنند گان در تما مسابقاتی که نتایج روی طول یا ارتفاع تعیین می شود قضاوت کنند. در مسابقات بین المللی طول مسابقه برای بزرگسالان نباید کمتر از 12 کیلومتر و برای جوانان 8 کیلو متر باشد.

4- مسیــر باید با کیلومتر و مایل برای شرکت کنندگان در تمام مسیر مشخص شود . در کلیه ی مسابقه های پرش، بهترین نتیجه ی پرش های هر شرکت کننده ملاک عمل است. 5- هنگامی که بیش از 8 شرکت کننده در پرتاب ها وجود دارند به هر شرکت کننده اجازه 3 پرتاب داده می شود و به 8 نفر از آنها که بهترین نتیجه را به دست آورده اند ، اجازه 3 پرتاب دیگر هم داده خواهد شد . 1- در مسابقــات تیمی حداکثــر تعداد شرکت کننده عضو یک تیم و تعداد شرکت کنند گانی که نتیجه آنان باید به حساب بیاید باید در برنامه نوشته شود. 3- چنانچه به شرکت کننده ای توسط یک عضو هیئت پزشکی تأیید شده دستور داده شود که از مسابقه کنار برود شرکت کننده مورد بحث باید ســریع دستور را اجرا کند . بزرگســلان : کسانی که در روز مسابقه بیش از 18 سال سن دارند. جوانان : افرادی که در روز مسابقه بین 18 تا 21 سال دارند. مسافت مسابقه بانوان :مسافت مســابـقه بانوان برای جوانان باید 1500متر و برای بزرگسالان بین 2 تا 5 کیلو متر. مسافت برای بزرگسالان نباید کمتر از 8 کیلومتر و برای جوانان بیشتر از 10 کیلومتر و برای نوجوان 5 کیلومتر باشد .