طول پیست دو داخل سالن ۲۰۰ متر است

او البته معتقد است «قهرمانی» تغدیه خوب و استراحت کافی میخواهد و نباید دغدغه و اضطراب مثل خوره به جانت افتاده باشد. او میگوید: یکی از بهترین مربیهای دنیا را دارم؛ از این نظر هیچ مشکلی ندارم اما از لحاظ «حمایت» خیلی مشکل دارم؛ حمایتی در کار نیست که بتوانم با خیال راحت ورزش کنم و دغدغهی «نان» نداشته باشم. علی رضایی میگوید فدراسیون دوومیدانی قراردادی با مک ویلکینز ندارد و هزینهای هم در این زمینه پرداخت نمیکند.به گزارش طرفداری، علی رضایی، دبیر فدراسیون دوومیدانی به وضعیت آسیب دیدگی احسان حدادی و روند تمریناتش اشاره و به ایسنا گفت:او تمرینات خود را در جزیره کیش آغاز کرده است و شرایط خوبی دارد. امروزه برگزاری مسابقات دوومیدانی در سطح بین المللی برعهده ی اتحادیه بین المللی فدراسیون های دو و میدانی( IAAF) است و از معتبرترین رویدادهای این رشته، پس از المپیک می توان به مسابقات قهرمانی دوومیدانی جهان و قهرمانی دو و میدانی داخل سالن جهان اشاره کرد. شرکت کنندگان پس از منتقل کردن چوب امدادی باید در خط خود باقی بمانند تا دیگر شرکت کنندگان از او عبور کنند.

او کولبری را «دردناک» میداند: وقتی که مشغول کولبُردن هستی، هر اتفاقی ممکن است برایت بیافتد؛ ششدانگ حواست هم اگر به برف و سرما و سراشیب تند کوهستان باشد بازهم ممکن است سالم و سلامت به خانه بازنگردی؛ کولبری «شغل» نیست؛ فقط بازیِ مرگ و زندگیست. بعد از آن، پشت سر هم مقام آوردم؛ من را به عنوان یک «استعداد» شناختند؛ در سال ۹۲ در مریوان در مسابقات «قهرمانی در برف و سرما» اول شدم. بعد از آن هم به خدمت سربازی رفتم اما از سال ۹۶ دوباره مسابقات را شروع کردم. در روزهای گذشته، انتشار عکسهایی از این ورزشکار مدالآور در حین کولبری، واکنش فعالان اجتماعی و مدنی را برانگیخت؛ اینکه چرا حمایتها از یک ورزشکارِ حرفهای آنقدر ناچیز است که برای امرار معاش به کولبُردن پناه میآورد، فقط آه و افسوس باقی میگذارد؛ طاها میگوید همیشه کولبری نمیکنم؛ شغلم کولبری نیست اما هر زمان، بیپولی خیلی فشار میآورد راهی به جز نان درآوردن از کوهستان و مرز ندارم؛ او میگوید «کولبری» آخرین پناه همه آنهایی است که «فقر» امانشان را بریده است. او ادامه داد: به نظرم برای مسابقات قهرمانی آسیا رکوردهای سختی نیست و ما در کمیته استقامت و نیمه استقامت رکوردهای معقولی گذاشتیم.

🏃دستگاه های انرژی:با توجه به ماده های مختلف سیستم های انرژی متفاوتی نیز بر اجرای ورزش غالب است.به طور مثال دوی ۱۰۰ متر به صورت انفجاری و توانی است،دوی ۸۰۰ متر ترکیبی از سیستم های بی هوازی و هوازی است و دوی استقامت ماراتون نیز کاملا هوازی و استقامتی است.انواع پرتاب ها و پرش ها نیز به صورت انفجاری و توانی است و از سیستم فسفوکراتین استفاده می شود.البته دومیدانی کاران برروی تمام سیستم های انرژی با نسبت متفاوت تمرین می کنند. اگر فردی به طور عمد یا خارج شدن از خط خود ، مانع شرکت کننده دیگر شود باعث محرومیت تیمش می شود. طاها غفاری بهترین خصیصه کولبری را «پول نقد و فوری» آن میداند و میگوید: همان لحظهای که بار را صحیح و سالم تحویل بدهی، پولت را میدهند؛ منِ ورزشکار که عشقم تمرین است، نمیتوانم بروم جایی استخدام شوم و روزی هشت ساعت به طور مرتب کار کنم؛ در آن صورت دیگر بنیهای برای تمرین و ورزش نمیماند؛ راستش به من گفتند بیا برو در آتشنشانی استخدام شو؛ قبول نکردم چون نمیخواهم بروم سر کاری که علاقه ندارم و از ورزش بیافتم؛ عشق و زندگی من «ورزش» است؛ من حداقل تا زمانی که در اوج هستم و در عرصه قهرمانی تمرین میکنم، باید «اسپانسر» داشته باشم؛ باید از من حمایت کنند تا بتوانم بدون دغدغه و غمِ نان، تمام وقت به تمرینات بپردازم.

او الان در رشتهی «ماراتن و «نیمه ماراتن» مشغول به تمرین است و خودش را برای مسابقات آینده آماده میکند؛ طاها، «قهرمانی» را مسیر زندگی خودش میداند؛ مسیری که با وجود همهی سختیها نمیتواند از آن دل بکند. 6- در پرش ارتفاع شرکت کننده می تواند علائمی را روی زمین گذاشته تا در مراحل دور خیــز به او کمک کند و یا دستمالی را روی میله ی افقی پرش برای دید بهـتر بگذارد . ۹- شرکت کنندگان بعد از انتقال چوب امدادی باید در خط خود باقی بمانند تا دیگر شرکت کنندگان از وی بگذرد . مسئولیت تعیین مسیر برای مسابقه و علامت گذاری آن با پرچم که جزئیات آن باید در برنامه مزبور ذکر شود به عهده سازمان برگزار کننده است که در عین حال باید راهنمایان ، منشی ها و کمک داوران مسیر مسابقه را برای راهنمایی شرکت کنندگان تعیین کنند. با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی، انجام این حرکات طبیعی بیشتر برای عملیات جنگی صورت میگرفت.