دو و میدانی و تاریخچه این ورزش

3- محل های استقــرار باید مشخص گردد هر تیم باید در آن مسابقه پشت سر یکدیگر بایســتنــد . در قرن های ۱۷ و ۱۸ میلادی، در انگلستان نوعی شرط بندی ورزشی مرسوم شد که در آن دوندگانی با هم شرط می بستند و درحالی که انبوه مردم به تماشا می ایستادند، دونده ها بر سر ربودن جایزه مسابقه می دادند. هنگام انتخاب مسیــر مسابقه باید از موانع خطرناک ، جوی های عمیق سر بالایی یا سراشیبی تند و خطرناک و به طور کلی از هر گونه مانع باید اجتناب ورزید .در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در مسابقه خیلی زیاد است در 1500 متر اول مسابقه باید از گذرگاه های باریک یا سایر موانعی که عبور شرکت کنندگان را دچار اشکال می کند پرهیز کرد. 1- فصل مسابقه : فصل مسابقه دوی صحرانوردی به طور معمول در طول ماه ها ی زمستان و بعد از خاتمه فصل دو و میدانی است .

در پرش با نیزه ، ورزشکار می کوشد با استفاده از نیزه ای بلند ( حداکثر 30 / 5 ) از مانعی که خود ارتفاع آن را تعیین کرده است ، عبور کند . اولین ورزشکار المپیک که آزمایش دوپینگش مثبت بود، هانس گونار لیلینوال سوئدی بود که در رشته پنجگانه مدرن شرکت کرده بود و به دلیل استعمال الکل، مدال برنز خود را از دست داد. 7- چوب امدادی در تمام طول مسابقه در دست شرکت کننده حمل می شود و اگر به زمین بیفتد باید به وسیله ورزشکار مربوطه از زمین برداشته شود. 3- چنانچه به شرکت کننده ای توسط یک عضو هیئت پزشکی تأیید شده دستور داده شود که از مسابقه کنار برود شرکت کننده مورد بحث باید ســریع دستور را اجرا کند . 4- در مورد کسب امتیاز مساوی در آن رشته از مسابقات که نتایج مسابقه از روی مسافت تعیین می شود بهترین نتایج قبلی شرکت کنند گان ذینفع ملاک عمل قرار می گیرد و اگر همچنان تساوی باقی بماند شرکت کننده ای که باز هم بهترین نتیجه قبلی را داشته باشد مقــدم خواهد بود و الی آخــر . 1- داوران باید درباره اندازه و رکورد هر بار پرتاب یا پرش معتبــر شـرکت کنند گان در تما مسابقاتی که نتایج روی طول یا ارتفاع تعیین می شود قضاوت کنند.

یکی از رشته های ورزشی دو میدانی است که به پرش طول شباهت دارد را از سایت هاب گرام دریافت کنید. قبل از تمرین به مدت ۵ دقیقه با تمرینات کششی بدنتان را گرم کنید. ورزشکاران باید یک پای خود را روی زمین و پای دیگر را صاف نگه داشته باشند تا شکل دویدن به خود نگیرند. در این ماده ، ورزشکاران حق دویدون یا پریدن ندارند و باید به گونه ای گام بردارند که قبل از جدا شدن یک پای آن ها از زمین ، پای دیگرشان روی زمین فرود آید . دسته جونیور به افراد با سن کمتر از ۲۰ و دسته جوانان مختص ورزشکاران جوانتر از ۱۸ سال می باشد. از زمان المپیک تابستانی ۱۹۲۰ پس از جنگ جهانی اول، ۶۸ سال است که پس از روشن شدن شعله المپیک کبوترها را به نشانه صلح رها میکنند. پس از آنکه معلوم شد دولت چین ۸۰۰ هزار متر مربع از جنگل هلی استوایی و در معرض انقراض استان پاپوآی اندونزی را برای بازیهای المپیک ۲۰۰۸ به قیمت یک میلیارد دلار خریدهاست، گروههای طرفدار محیط زیست نیز المپیک ۲۰۰۸ را تحریم کردند .

در ۸۰۰ متر مینا ناصری از مقاومت تهران قهرمان شد، لیلا جوانمرد از فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و نیلوفر رضایی از لوازم خانگی محمدی فر مقام های دوم و سوم را کسب کردند. 7- در صورتی که تساوی در امتیازات پیش آید تیمی که مقام آخرین فرد امتیاز گیرنده اش به مقام اول نزدیک تر باشد برنده محسوب می شود. 6- چنانچه دو شرکت کننده یا بیشـــتر برای کسب مقامی دارای امتیاز مساوی باشند امتیازات مربوطه مقام های مورد بحث باید جمع شده و به تساوی بین آنها تقسیم شود. 2- هیچ داوطلبــی برای مسابقات ماراتن پذیرفتــه نمی شود مگر اینکه گواهی امضاء شده توسط یک پزشک صلاحیتدار را سی روز قبـل از مسابقات به برگزار کننده مسابقه ارائه دهد که در آن سلامت شرکت کننده برای شرکت در مسابقه مورد تأیید قـرار گرفته باشد . 3- مأموران دور شمار باید دورهای طی شده به وسیله هر شرکت کننده را در مسابقات 1500تا 5000متر ثبت کنند.