آخرین اخبار «مسابقات دو و میدانی

هنگام انتخاب مسیــر مسابقه باید از موانع خطرناک ، جوی های عمیق سر بالایی یا سراشیبی تند و خطرناک و به طور کلی از هر گونه مانع باید اجتناب ورزید .در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در مسابقه خیلی زیاد است در 1500 متر اول مسابقه باید از گذرگاه های باریک یا سایر موانعی که عبور شرکت کنندگان را دچار اشکال می کند پرهیز کرد. در مسابقــات بیــش از 500متر مأمتوران باید زمان هر دور را طبق اعلام وقت نگهدار برای هر شرکت کننده ثبــت نمایند . پس از پایان ۲ مرحله نخست رقابتهای دو و میدانی باشگاهی کشور، اختلاف زیاد تیم پلیمر خلیج فارس خرم آباد با مجموع ۵۲۶ امتیاز نسبت به تیم های دوم و سوم یعنی ذوب آهن اصفهان با ۳۹۴ و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۳۳۲ امتیاز دیگر جای تردیدی برای پیروزی پلیمر خلیج فارس نگذاشت و این قهرمانی از قبل مشخص بود. پریچهر شاهی به واسطه رکورد 18:51.72 دقیقه ای در مسابقات جوانان کشور در خرم آباد نفر دوم رنکینگ 5 هزار متر زنان ایران است و رتبه سوم به سمیر زمانی اختصاص دارد. 1- داوران باید درباره اندازه و رکورد هر بار پرتاب یا پرش معتبــر شـرکت کنند گان در تما مسابقاتی که نتایج روی طول یا ارتفاع تعیین می شود قضاوت کنند.

در پرتاب نیزه نیز پرتاب کننده باید از عقـب قـــوس محوطه پرتاب و خطوط کناری قوس بیــرون برود. رشته دو و میدانی ملقب به مادر ورزش است چرا که سخت ترین رشته در ورزش است، که ترکیبی از دویدن،پریدن،پرتاب و پیاده روی میشود. با شدت گرفتن استفاده از اینروشها، به تدریج این آگاهی پدید آمد که چنین روشهایی در ورزش سالم نیستند. 4- ترکیــب یک تیــم پس از انجام مسابقه مقدماتی نبــاید تغییــر کند مگر در مورد بیماری یا صدمه جسمی یکی از شرکت کنند گان که مورد تأیید پزشک مخصوص مسابقه قرار گیرد و دویدن برای او خلاف مصلحت تشخیص داده شود که در این صورت باتصویب سه داور مسابقه تعویض انجام خواهد شد. مسافت دور خیز برای پرش طول و سه گام حداقل 36 و حداکثر 40 متر است. در مسابقات بیــن المــللی کشور های عضو می توانند تیم کــامل خود را شامل حداقل 3 و حداکثر 5 نفر و 2 نفر ذخیــره معرفی کنند. تا 9 نفر دونده با 5 نفر ذخیره را معرفی کنند تعداد دونده هایی که در مسابقه می توانند شرکت کنند حداقل 6 نفر و حداکثر 9 نفر می باشد . در مسابقات جوانان و نوجوانان 12 نفر می توانند ثبت نام نمایند که از این عده شش نفر در مسابقه شرکت کرده و به چهار نفر امتیاز داده می شود.

2- هیچ داوطلبــی برای مسابقات ماراتن پذیرفتــه نمی شود مگر اینکه گواهی امضاء شده توسط یک پزشک صلاحیتدار را سی روز قبـل از مسابقات به برگزار کننده مسابقه ارائه دهد که در آن سلامت شرکت کننده برای شرکت در مسابقه مورد تأیید قـرار گرفته باشد . این برنامه نشان داد که چگونه میتوان به اعضای IOC رشوه داد تا به نفع شهر خاصی برای میزبانی رای دهند. این که پریسا عرب بر 5 هزار متر ایران سلطه داشته باشد اتفاقی قابل پیش بینی است. فاصله تخته پرش سه گام تا چاله باید بین 13 ( آقایان ) ، 11 ( خانم ها ) متر باشد . زمان لازم برای اجرای آزمایش در پرتاب ها و پرش ارتفـــاع و طول و سه گام 2 دقیقه و برای پرش با نیــزه 3 دقیقه است . مسافت هاي طولاني با گام هاي اهسته تري طي مي شود. اگر پای آزاد ورزشکار که با آن پرش انجام نمی شود با زمین پیدا کند خطا محسوب می شود . هرچه مساف دو ها افزایش می یابد ، بر اهمیت دم و باز دم در حین مسابقه افزوده می شود . مسابقات دو و ميداني در پيست دو و ميداني انجام مي شود. برای مسابقات ملی توصیه می شود که طول مسابقه برای بزرگسالان کمتر از 2/1 14 کیلو متر و برای جوانان بیــش از 10 کیلو متر نبوده و برای نوجوانان 5 کیلو متر باشــد .

مسافت برای بزرگسالان نباید کمتر از 8 کیلومتر و برای جوانان بیشتر از 10 کیلومتر و برای نوجوان 5 کیلومتر باشد . 8 شرکت کننده وجود داشته باشد به هر شرکت کننده اجازه سه پرتاب داده می شود و به هشت نفر از آنها که بهترین نتیجه را به دست آورند اجازه سه پرتاب دیگر داده خواهد شد . 3- در مورد اندازه گیری مسافت پرتاب ها و پرش ها، اگر اندازه گیری به وسیله متر انجام می شود اندازه مورد نظر باید تا نزدیک ترین سانتی متر زیر مسافت به دست آمده محاسبه شود. 7- در صورتی که تساوی در امتیازات پیش آید تیمی که مقام آخرین فرد امتیاز گیرنده اش به مقام اول نزدیک تر باشد برنده محسوب می شود. پریچهر شاهی، نفر دوم 10 هزار متر ایران چیزی نزدیک به 4 دقیقه با او فاصله دارد. یک اعتراض نباید پس از اعلام نتیجه رسمی به هیئت از ۳۰ دقیقه دیرتر، تسلیم شود. ورزشکاران باید در مدت زمان 5/1 دقیقه عمل پرش را انجام دهند . اگر تعداد ورزشکاران کمتر از هشت نفر باشد و شرکت کننده اجاره اجرای 6 پرتاب را خواهد داشت .